Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2015 r.