Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2016 r.