Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 97 placówek wsparcia dziennego. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek wsparcia dziennego zwiększyła się o 10,2%. Ze wszystkich zbadanych placówek skorzystało w ciągu roku 2,9 tys. dzieci i młodzieży.