Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2015 r.