Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków Europejskiego Systemu Statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych dzień 20 października ustanowiono Europejskim Dniem Statystyki.