W dniach 20.01. – 2.02.2023 udostępniony będzie Portal Statystyczny GUS dla jednostek objętych obowiązkiem sprawozdawczym M-06 o wodociągach i kanalizacji za 2022 rok.

Badanie M-06 jest jedną ze specjalizacji Urzędu Statystycznego w Lublinie w ramach Ośrodka Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

Celem badania jest dostarczenie informacji:

  •  w zakresie zmian w infrastrukturze komunalnej wodociągów i kanalizacji, świadczonych usług oraz  stanie funkcjonujących urządzeń i instalacji,
  • umożliwiających analizę i ocenę gospodarki wodno-ściekowej w ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Link do formularza:

http://form.stat.gov.pl/formularze/2023/passive/M-06.pdf


Link do Portalu Statystycznego:

https://raport.stat.gov.pl/


Pomoc techniczna w sprawach Portalu Sprawozdawczego:

Infolinia  Statystyczna 22 279 99 99  czynna pon.-pt. godz. 8.00 – 15.00 (opłata zgodna z taryfą operatora), albo drogą e-mail (lista kontaktowa): http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/kontakt-ps.htm


Wyszukiwarka osób do kontaktu M-06:

https://lublin.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/wyszukiwarka-osob-do-kontaktu/

Informacje z badania:


Informacje o trwających badaniach znajdą Państwo również w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do odwiedzenia @GUS_STAT (na Twitterze:  https://twitter.com/gus_stat)

oraz @GlownyUrzadStatystyczny (na Facebooku: https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/).