Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
AD-2900-3/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - remont schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin. 28.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.10.2014
zal_nr_01_formularz_ofertowy_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_02_oswiadczenie_art22_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_03_oswiadczenie_art24_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_04_oswiadczenie_o_gr_kap_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_05_wykaz_robot_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_06_oswiadczenie_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_07_wzor_umowy_roboty_20141020.doc 28.10.2014
zal_nr_08_przedmiar_robot.pdf 28.10.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2014
AD-2900-2/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2). 22.08.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.08.2014
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 22.08.2014
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 22.08.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 22.08.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 22.08.2014
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych (dotyczy części I i II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw (dotyczy części III zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 7 – Wykaz osób (dotyczący części I i II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 8 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 22.08.2014
Załącznik nr 9 – Wzór umowy (dotyczy części I i II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 10 – Wzór umowy (dotyczy części III zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (dotyczy części I zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza (dotyczy części I zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 13 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części I zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (dotyczy części II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 15 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza (dotyczy części II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 16 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 17 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części II zamówienia) 22.08.2014
Załącznik nr 18 – Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy części III zamówienia) 22.08.2014
pytania_odpowiedzi_20140827.pdf 27.08.2014
pytania_odpowiedzi_20140901.pdf 01.09.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 3 zamówienia) 10.09.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy częsci 2 zamówienia) 11.09.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy częsci 1 zamówienia) 15.09.2014
AD-2907-52/2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu 21.07.2014
zal_nr_01_formularz_ofertowy.doc 21.07.2014
zal_nr_02_wzor_umowy.doc 21.07.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.07.2014
AD-2900-1/2014
Ogłoszenie - Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu 18.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.07.2014
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 21.07.2014
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (dotyczy części V zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 21.07.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 21.07.2014
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 21.07.2014
Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych (dotyczy części I, II i III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw (dotyczy części IV i V zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 8 – Wykaz osób (dotyczący części I, II i III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 9 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 21.07.2014
Załącznik nr 10 – Wzór umowy (dotyczy części I, II i III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 11 – Wzór umowy (dotyczy części IV i V zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 12 – Przedmiar robót (dotyczy części I i II zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza (dotyczy części I zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 14 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części I zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 15 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza (dotyczy części II zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 16 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części II zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 17 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części II zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 18 – Przedmiar robót (dotyczy części III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 19 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza (dotyczy części III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 20 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy części III zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 21 – Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy części IV zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 22 – Dostawa mebli biurowych – opis przedmiotu zamówienia (dotyczy części V zamówienia) 21.07.2014
Załącznik nr 23 – Dostawa mebli biurowych – rzuty 2D i 3D (dotyczy części V zamówienia) 21.07.2014
pytania_i_odpowiedzi_20140725.pdf 25.07.2014
pytania_i_odpowiedzi_20140728.pdf 28.07.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy częsci 1 zamówienia) 07.08.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 2 zamówienia) 07.08.2014
informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 3 zamówienia) 07.08.2014
informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 4 zamówienia) 07.08.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 5 zamówienia) 20.08.2014
AD-2907-33/2014
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych 08.05.2014
Formularz ofertowy 08.05.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2014
AD-2907-27/2014
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu EU-SILC „Europejskim badaniu warunków życia” 23.04.2014
Formularz ofertowy 22.04.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.04.2014
Ad-2907-13/2014
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie 08.04.2014
Formularz ofertowy 08.04.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.04.2014
AD-2907-19/2014
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu EU-SILC „Europejskim badaniu warunków życia” 28.03.2014
Wzór reklamówki 08.04.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.04.2014
Formularz ofertowy 08.04.2014
Do góry