Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.28.2016.3
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej za pośrednictwem sieci GSM dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 1 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 2 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 3 11.03.2016
Formularz ofertowy 11.03.2016
Wzór umowy 11.03.2016
Oświadczenie 11.03.2016
Wykaz podobnych usług świadczonych przez Wykonawcę 11.03.2016
Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiajacego 17.03.2016
Poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia 17.03.2016
Poprawiony Formularz Ofertowy 17.03.2016
Poprawiony Wzór umowy 17.03.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.03.2016
LUB-AD.271.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 13.08.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.08.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.08.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 13.08.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 13.08.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 13.08.2015
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług 13.08.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz osób 13.08.2015
Załącznik nr 8 - Wzór umowy 13.08.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.09.2015
LUB-AD.271.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 20.07.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.07.2015
Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 20.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 20.07.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 20.07.2015
Załącznik nr 6.1 - Wykaz wykonanych usług – dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 6.2 - Wykaz wykonanych usług – dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 7.1 - Wykaz osób - dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 7.2 - Wykaz osób - dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy - dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy - dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Informacja o unieważnieniu zamówienia (dotyczy części pierwszej zamówienia) 06.08.2015
Informacja o unieważnieniu zamówienia (dotyczy części drugiej zamówienia) 06.08.2015
LUB-AD.2721.55.2015
Zapytanie ofertowe na budowę systemu dozoru wizyjnego 02.07.2015
Formularz ofertowy 02.07.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.07.2015
LUB-AD.2721.32.2015
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej 05.05.2015
Formularz ofertowy 05.05.2015
Informacja o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 21.05.2015
LUB-AD.2721.29.2015
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi remontowej instalacji ppoż. 29.04.2015
Formularz ofertowy 29.04.2015
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 29.04.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.05.2015
LUB-AD.262.1.2015
Zaproszenie do konsultacji technicznych dot. budowy systemu dozoru wizyjnego w budynku Urzędu Statystycznego przy ul. St. Leszczyńskiego 48 w Lublinie 29.04.2015
LUB-AD.2721.26.2015
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej 20.04.2015
FORMULARZ OFERTOWY 20.04.2015
Informacja o zmianie terminu składania ofert 28.04.2015
Informacja o braku roztrzygnięcia zapytania ofertowego 04.05.2015
LUB-AD.2721.18.2015
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 12.03.2015
Zał. nr 1 - formularz ofertowy 12.03.2015
Zał. nr 2 – wzór do wygrawerowania na długopis 12.03.2015
Zał. nr 2 – wzór do wygrawerowania na długopis_corel 12.03.2015
Zał. nr 2 – wzór do wygrawerowania na długopis_svg 12.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części trzeciej zapytania ofertowego 20.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części pierwszej zapytania ofertowego 25.03.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części drugiej zapytania ofertowego 25.03.2015
LUB-AD.261.2.2015.1
Zaproszenie do konsultacji technicznych – modernizacja instalacji ppoż. w budynku Urzędu Statystycznego przy ul. St. Leszczyńskiego 48 w Lublinie 02.03.2015
  1  2  3 
Do góry