Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.144.2016
Zapytanie ofertowe na dostawę biurek 09.12.2016 14.12.2016
Formularz ofertowy 09.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.12.2016
LUB-AD.2721.124.2016
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów do drukarek (tonerów, tuszy, bębnów) 17.11.2016 22.11.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.11.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2016
LUB-AD.2721.106.2016
Zapytanie ofertowe na remont pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 21.10.2016 28.10.2016
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 21.10.2016
Załącznik nr 2 - przedmiar nr 1 (mały) 21.10.2016
Załącznik nr 3 - przedmiar nr 2 (duży) 21.10.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2016
LUB-AD.2721.79.2016
Zapytanie ofertowe na remont wiaty śmietnikowej znajdującej się na posesji Urzędu 05.10.2016 12.10.2016
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 05.10.2016
Załącznik nr 2 - przedmiar 05.10.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2016
LUB-AD.2721.60.2016.3
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48 14.06.2016 29.06.2016
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 14.06.2016
Załącznik nr 2 – Analiza pomiaru poboru mocy czynnej, biernej i zawartości wyższych harmonicznych 14.06.2016
Załącznik nr 3 – faktury za energię elektryczną z 2015 r. 14.06.2016
Informacja o zmianie warunków 17.06.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.07.2016
LUB-AD.2721.37.2016
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie przeznaczonych dla rodzin uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych oraz w badaniu EU-SILC „Europejskim badaniu warunków życia”, które będą realizowane przez Urząd w 2016 r. 15.04.2016 28.04.2016
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 15.04.2016
Załącznik nr 2. Wzór - logo i nazwa Urzędu oraz grafika do nadruku na torby (pdf) 15.04.2016
Załącznik nr 2. Wzór - logo i nazwa Urzędu oraz grafika do nadruku na torby (png) 15.04.2016
Załącznik nr 3. Wzór - logo i nazwa Urzędu do wygrawerowania na długopisie (pdf) 15.04.2016
Załącznik nr 3. Wzór - logo i nazwa Urzędu do wygrawerowania na długopisie (png) 15.04.2016
Przykładowe rozmieszczenie nadruku na torbie 15.04.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania cz.1 LUB-AD.2127.37.2016 21.04.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania cz.2 LUB-AD.2127.37.2016 21.04.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 21.04.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 21.04.2016
Ponowne zapytanie ofertowe dotyczące dostawy koców LUB-AD.2721.37.2016.13 21.04.2016
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy do dostawy koców 21.04.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa koców 04.05.2016
LUB-AD.2721.28.2016.3
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej za pośrednictwem sieci GSM dla Urzędu Statystycznego w Lublinie 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 1 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 2 11.03.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - rysunek 3 11.03.2016
Formularz ofertowy 11.03.2016
Wzór umowy 11.03.2016
Oświadczenie 11.03.2016
Wykaz podobnych usług świadczonych przez Wykonawcę 11.03.2016
Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiajacego 17.03.2016
Poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia 17.03.2016
Poprawiony Formularz Ofertowy 17.03.2016
Poprawiony Wzór umowy 17.03.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.03.2016
LUB-AD.271.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 13.08.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.08.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.08.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 13.08.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 13.08.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 13.08.2015
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług 13.08.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz osób 13.08.2015
Załącznik nr 8 - Wzór umowy 13.08.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.09.2015
LUB-AD.271.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 20.07.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.07.2015
Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 20.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 20.07.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 20.07.2015
Załącznik nr 6.1 - Wykaz wykonanych usług – dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 6.2 - Wykaz wykonanych usług – dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 7.1 - Wykaz osób - dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 7.2 - Wykaz osób - dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy - dotyczy zadania nr 1. 20.07.2015
Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy - dotyczy zadania nr 2. 20.07.2015
Informacja o unieważnieniu zamówienia (dotyczy części pierwszej zamówienia) 06.08.2015
Informacja o unieważnieniu zamówienia (dotyczy części drugiej zamówienia) 06.08.2015
LUB-AD.2721.55.2015
Zapytanie ofertowe na budowę systemu dozoru wizyjnego 02.07.2015
Formularz ofertowy 02.07.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.07.2015
Do góry