W 2018 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

     2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,

     7 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,

     4 pozycje z serii „Informacje statystyczne”,

     1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”,  

     25 informacji sygnalnych.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.