Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Urzędzie Statystycznym w Lublinie „Statystyka bliżej nas” 18-19.05.2017 r.

18.05.2017 r. godz. 11.00:15.00 Spotkanie ze statystykami, podczas którego zostaną zaprezentowane następujące tematy – konferencja prasowa:

- Krótki raport o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. lubelskiego w I kwartale 2017 r. - Wykorzystanie funduszy europejskich w województwie lubelskim.
- Zasoby informacyjne statystyki publicznej, odpowiemy na pytanie - jak można szybko odnaleźć dane statystyczne.

Tematy przedstawią: Andrzej Matacz – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz dr Sławomir Dziaduch – Kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Wystawa najstarszych publikacji statystycznych oraz nowości wydawniczych Urzędu Statystycznego w Lublinie.

19.05.2017 r. godz. 8.30:15.00 Szkolenie z zakresu praktycznego wykorzystania zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy będą mogli rozwinąć praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej, wykonywania wykresów i kartogramów oraz konwertowania danych statystycznych z baz danych do Excela – banki i bazy danych dostępne na stronach internetowych GUS, m.in. Bank Danych Lokalnych – największa baza danych statystycznych, Portal Geostatystyczny - który umożliwia graficzną prezentację danych na mapach, STRATEG system monitorowania rozwoju.

Więcej https://dniotwarte.eu/beneficjent/513/statystyka-blizej-nas