Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) 15-31.01.2019 r.


W dniach od 15 do 31 stycznia 2019 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 17 stycznia 2019 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18 – 31 stycznia 2019 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 28 – 31 stycznia 2019 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm.                                                                                           

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 10 – 14 stycznia w godzinach 8-15 oraz w dniach 15 – 31 stycznia w godzinach 8-18).