W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:


  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:


  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-5 grudnia 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w formie wywiadu telefonicznego w dniach 6 -21 grudnia 2017 r.
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w formie wywiadu bezpośredniego w dniach 6-21 grudnia 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Statystyczny w dniach 1-14 grudnia 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w formie wywiadu telefonicznego w dniach 15-21 grudnia 2017 r.


Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8.00 – 18.00). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymacje ze zdjęciem.